برای مدیریت آگهی‌های ثبت شدهٔ خود نیاز به لینک‌های مدیریتی آن آگهی‌ها دارید. این لینک‌ها بعد از ثبت آگهی از طریق ایمیل به شما داده می‌شوند. همچنین به صورت خودکار به صفحهٔ مدیریت آن آگهی خواهید رفت.

اما اگر به هر دلیلی لینک مدیریت آگهی خود را فراموش کردیده‌اید، می‌توانید از روش‌های زیر برای دسترسی به آن‌ها استفاده کنید.
ارسال لینک های مدیریت به ایمیل شما: